Navigácia

Partners

Piatok 19. 1. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Sprachdiplom

  V roku 1996 získala naša škola štatút tzv. Zurbringerschule, ktorý ná oprávňuje pripravovať žiakov na Nemecký jazykový diplom druhého stupňa Konferencie ministerstva kultúry SRN.

 • Cisco Network Academy

  naša škola je lokálnou sieťovou akadémiou, ktorá umožňuje študentom študovať problematiku sieťových technológií.  http://cisco.netacad.net, http://www.gt12.sk/index.php/sietove-technologie

   

 • Junior Achievement Slovensko

  poskytuje mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. http://www.jasr.sk

 • Poznaj svoje peniaze

  prvý e-learningový projekt v oblasti finančného vyučovania, ktorý vytvorila nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko a Citibank Slovensko. http://www.poznaj.sk

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium
  Trebišovská 12
  040 11 Košice
 • +421 x 055/6424950

Fotogaléria